-6%
Giá gốc là: 245.000 ₫.Giá hiện tại là: 230.300 ₫.