Lưu trữ thẻ: nghĩa

Mô hình chuỗi giá trị là gì? Ý nghĩa của mô hình chuỗi giá trị

Mô hình chuỗi giá trị là một trong những công cụ hữu ích nhất để...

ROA là gì? Công thức tính và ý nghĩa của chỉ số ROA

Cũng là một trong những chỉ số tài chính quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp...

Ý nghĩa của vốn lưu động đối với mỗi doanh nghiệp

Đối với mỗi doanh nghiệp thì vốn lưu động có vai trò quan trọng có...

Chỉ số pe là gì? Ý nghĩa của chỉ số pe trong đầu tư

Bất kỳ nhà đầu tư nào chắc chắn cũng đã nghe đến khái niệm Pe,...

Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì? Ý nghĩa đầu tư tài chính ngắn hạn

Hiện nay có rất nhiều xu hướng đầu tư phổ biến để bạn có thể...