Lưu trữ Danh mục: Marketing

Remarketing là gì? Nguyên tắc thực hiện Remarketing hiệu quả

Trong số các hình thức tiếp thi hiện nay, Remarketing đang là chiến lược tiếp thị...

Mô hình chuỗi giá trị là gì? Ý nghĩa của mô hình chuỗi giá trị

Mô hình chuỗi giá trị là một trong những công cụ hữu ích nhất để...

Gratification là gì? Cách vượt qua khuynh hướng hài lòng tức thì

Đóng vai trò là một khách hàng, chắc hẳn bạn đã rất quen thuộc với...

Cyber Monday là gì? Khác nhau Cyber Monday và Black Friday

Cyber Monday là gì? Khác nhau Cyber Monday và Black Friday