Lưu trữ thẻ: phương

Canslim là gì? Các lưu ý khi áp dựng phương pháp Canslim

CANSLIM là một chiến lược giao dịch thị trường tăng giá được William J. O’Neil tạo...

Phương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoán đúng nhất

Cũng tương tự như phương pháp phân tích cơ bản thì phân tích kỹ thuật...

Khớp lệnh là gì? Các phương thức khớp lệnh trong chứng khoán

Những người mới tham gia vào thị trường đầu tư sẽ phải tìm hiểu rất...