Lưu trữ thẻ: Canslim

Canslim là gì? Các lưu ý khi áp dựng phương pháp Canslim

CANSLIM là một chiến lược giao dịch thị trường tăng giá được William J. O’Neil tạo...