Hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

Hợp đồng bao gồm rất nhiều loại khác nhau, tiêu biểu trong đó phải nói tới hợp đồng đào tạo nghề. Đây là một loại hợp đồng thường thấy tại các trường dạy nghề để thể hiện quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp hay lớp đào tạo nghề với cá nhân người học tham gia các chương trình đào tạo. Để hiểu rõ hơn về hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bạn hãy tham khảo nội dung bài viết sau đây của Hoconline24h.com nhé.

1. Thế nào là hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp?

Đào tạo nghề là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học để có thể làm việc hoặc tự tạo việc làm sau này cho mình. Đào tạo nghề có thể được thực hiện tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục phổ thông, doanh nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân khác. Khi theo học tại các cơ sở này, bên đào tạo và bên học sẽ ký với nhau một bản hợp đồng và bản hợp đồng này được gọi là hợp đồng đào tạo nghề.

hop-dong-dao-tao-nghe-tai-doanh-nghiep.jpg

Hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp

Hợp đồng đào tạo nghề về cơ bản vẫn mang bản chất như những loại hợp đồng khác, đều thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ giữa hai bên. Theo khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 cho biết: Hợp đồng đào tạo nghề là sự thỏa thuận giữa người học và cơ sở đào tạo nghề, theo đó người học cam kết học tập theo chương trình đào tạo nghề, cơ sở đào tạo nghề cam kết đào tạo người học theo chương trình đào tạo nghề và chi trả học phí cho người học. 

Hiểu một cách đơn giản, hợp đồng đào tạo nghề là sự giao kết bằng lời nói hoặc văn bản về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào tạo nghề, tổ chức, cá nhân với người tham gia các chương trình đào tạo theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 quy định nội dung đào tạo nghề tại doanh nghiệp cụ thể như sau:

– Tên nghề đào tạo và những kỹ năng nghề đạt được.

– Địa điểm/ Vị trí đào tạo.

– Thời gian bắt đầu và kết thúc khoá học đào tạo nghề.

– Cụ thể mức học phí và phương thức thanh toán học phí.

– Quy định về việc bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng.

– Nội dung thanh lý hợp đồng.

– Các thỏa thuận không trái với đạo đức xã hội và pháp luật.

noi-dung-hop-dong-dao-tao-nghe.jpg

Nội dung cần có trong bản hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp tổ chức đào tạo nhưng tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp đồng đào tạo nghề ngoài những nội dung quy định tại khoản 2 thì cần bổ sung thêm một số nội dung sau:

– Cam kết của người học về thời gian làm việc cho doanh nghiệp tổ chức đào tạo.

– Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi đào tạo nghề xong.

– Thoả thuận về mức tiền cũng như thời gian cho người học trực tiếp.

Đối với loại hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp theo hình thức kèm cặp nghề tại doanh nghiệp ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 điều này thì phải có thêm thỏa thuận thời gian bắt đầu được trả công và mức tiền công trả cho người học theo từng thời gian.

Lưu ý: Theo quy định, khi thực hiện ký kết hợp đồng đào tạo, tất cả các bên cần phải chú ý về các điều khoản trong hợp đồng phải được trình bày đầy đủ và chính xác. Điều này nhằm mục đích hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý.

3. Chi phí đào tạo nghề bao gồm những chi phí nào?

Chi phí đào tạo nghề bao gồm các khoản chi phí sau:

Chi phí trực tiếp: Là các khoản chi phí phát sinh trực tiếp phục vụ cho việc đào tạo nghề, bao gồm:

– Chi phí giảng dạy: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp của giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên; chi phí bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên; chi phí mua sắm thiết bị, dụng cụ dạy học; chi phí tổ chức các hoạt động thực hành, thực tập; chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi; chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, dụng cụ dạy học; chi phí khác phục vụ cho giảng dạy.

– Chi phí học tập: Tiền sách, vở, tài liệu học tập; chi phí đi lại, ăn, ở, sinh hoạt của người học; chi phí trang phục, bảo hộ lao động; chi phí khác phục vụ cho học tập.

chi-phi-dao-tao-nghe-tai-doanh-nghiep.jpg

Chi phí đào tạo nghề tại doanh nghiệp

Chi phí gián tiếp: Là các khoản chi phí phát sinh không trực tiếp phục vụ cho việc đào tạo nghề, bao gồm:

– Chi phí quản lý đào tạo: Tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp của cán bộ quản lý, nhân viên; chi phí điện, nước, điện thoại, internet; chi phí bảo hiểm; chi phí khấu hao tài sản cố định; chi phí khác phục vụ cho quản lý đào tạo.

Chi phí khác: Chi phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; chi phí nghiên cứu khoa học; – chi phí tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; chi phí khác phục vụ cho đào tạo nghề.

Mức chi phí đào tạo nghề cụ thể được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở đào tạo nghề. Tuy nhiên, nhìn chung chi phí đào tạo nghề phụ thuộc vào các yếu tố sau:

– Ngành nghề đào tạo: Ngành nghề đào tạo đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, yêu cầu trang thiết bị, dụng cụ hiện đại thì chi phí đào tạo sẽ cao hơn.

– Trình độ đào tạo: Trình độ đào tạo cao hơn thì chi phí đào tạo sẽ cao hơn.

– Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo dài hơn thì chi phí đào tạo sẽ cao hơn.

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở đào tạo ở khu vực thành phố, trung tâm thì chi phí đào tạo sẽ cao hơn.

4. Mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới nhất năm 2023 như hình dưới đây:

mau-hop-dong-dao-tao-nghe.jpg

Mẫu hợp đồng đào tạo nghề mới năm 2023

5. Một số câu hỏi liên quan

Chủ đề hợp đồng đào tạo nghề bao gồm rất nhiều nội dung khác nhau. Để hiểu rõ hơn về các vấn đề xoay quanh hợp đồng đào tạo nghề là gì, bạn hãy tham khảo thêm nội dung mà Hoconline24h.com chia sẻ ở phần dưới đây nhé.

5.1. Hợp đồng đào tạo nghề có thời hạn bao lâu?

Thời gian đào tạo nghề được quy định tại Điều 29 của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, cụ thể như sau:

– Đối với đào tạo trình độ sơ cấp: Thời gian đào tạo từ 3 tháng đến 12 tháng.

– Đối với đào tạo trình độ trung cấp: Thời gian đào tạo từ 1 đến 3 năm.

– Đối với đào tạo trình độ cao đẳng: Thời gian đào tạo từ 3 đến 5 năm.

– Đối với đào tạo trình độ đại học: Thời gian đào tạo từ 4 đến 6 năm.

Ngoài ra, thời hạn của hợp đồng đào tạo nghề còn có thể được xác định theo thỏa thuận giữa người học và cơ sở đào tạo nghề nhưng không được vượt quá thời gian đào tạo theo chương trình đào tạo nghề. Như vậy, thời hạn của hợp đồng đào tạo nghề có thể dao động từ 3 tháng đến 6 năm, tùy thuộc vào trình độ đào tạo nghề.

thoi-han-hop-dong-dao-tao-nghe-tai-doanh-nghiep.jpg

Hợp đồng đào tạo nghề có thời hạn từ 3 tháng đến 6 năm

5.2. Hợp đồng đào tạo nghề có phải đóng bảo hiểm không?

Theo quy định tại Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động là người làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, hưởng lương, hưởng bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, người học theo hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp không phải là người lao động vì họ không làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, không hưởng lương. Như vậy, hợp đồng đào tạo nghề không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 33 của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, cơ sở đào tạo nghề có thể hỗ trợ người học đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian đào tạo nghề. Ngoài ra, người học theo hợp đồng đào tạo nghề có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo quy định tại Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động không làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội cho họ thì có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Như vậy, người học theo hợp đồng đào tạo nghề có thể tham gia bảo hiểm xã hội theo hai hình thức:

– Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội của cơ sở đào tạo nghề.

– Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

5.3. Hợp đồng đào tạo nghề được lập thành mấy bản?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Hợp đồng đào tạo nghề là một văn bản quan trọng, bảo đảm quyền lợi cho cả người học và cơ sở đào tạo nghề. Do đó, cả hai bên cần lưu giữ hợp đồng đào tạo nghề cẩn thận để có thể tham khảo khi cần thiết.

hop-dong-dao-tao-nghe-duoc-lap-thanh-2-ban.jpg

Hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp được lập thành 02 bản

5.4. Vi phạm hợp đồng đào tạo nghề bị xử phạt thế nào?

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm hợp đồng đào tạo nghề được quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không giao kết hợp đồng đào tạo nghề với người lao động trước khi đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài.

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi giao kết hợp đồng đào tạo nghề không đầy đủ thông tin.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi giao kết hợp đồng đào tạo nghề không đúng quy định về trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, chi phí đào tạo.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo nghề vi phạm hợp đồng đào tạo nghề còn có thể bị xử phạt theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5.5. Cung cấp hợp đồng đào tạo nghề không đầy đủ thông tin người sử dụng lao động bị xử phạt như thế nào?

Hành vi cung cấp hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp không đầy đủ thông tin của người sử dụng lao động là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về lao động. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi này được quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động.

– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động.

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người lao động đến 300 người lao động.

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động đến 500 người lao động.

– Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 501 người lao động trở lên.

quy-dinh-xu-phat-khi-vi-pham-hop-dong-lao-dong.jpg

Mức tiền xử phạt khi cung cấp hợp đồng đào tạo nghề thiếu thông tin

5.6. Trường hợp nào phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động?

Theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động trong các trường hợp sau:

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật: Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo mà người sử dụng lao động đã chi cho người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 của Bộ luật này. Tham khảo

– Chấm dứt hợp đồng lao động do lỗi của người lao động: Trường hợp người lao động thuộc một trong các trường hợp sau thì phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo mà người sử dụng lao động đã chi cho người lao động:

– Người lao động tự ý thôi việc trước thời hạn mà không có lý do chính đáng.

– Người lao động bị sa thải do áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 37 của Bộ luật này.

6. So sánh hợp đồng đào tạo nghề và thỏa thuận thực tập

Hợp đồng đào tạo nghề và thỏa thuận thực tập là hai loại hợp đồng có liên quan đến việc đào tạo nghề nhưng chúng không phải là một. Dưới đây là bảng so sánh hợp đồng đào tạo nghề và thỏa thuận thực tập.

so-sanh-hop-dong-dao-tao-nghe-va-thoa-thuan-thuc-tap.jpg

So sánh hợp đồng đào tạo nghề và thỏa thuận thực tập

Hợp đồng đào tạo nghề là một loại hợp đồng lao động, trong đó người sử dụng lao động cam kết đào tạo nghề cho người lao động, còn người lao động cam kết làm việc cho người sử dụng lao động sau khi kết thúc thời gian đào tạo nghề.

Thỏa thuận thực tập là một loại thỏa thuận, trong đó người học nghề cam kết học tập, rèn luyện theo chương trình đào tạo nghề, còn cơ sở đào tạo nghề cam kết cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên để thực hiện chương trình đào tạo nghề.

Người học nghề cần lưu ý lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu người học nghề muốn được đào tạo nghề và đảm bảo có việc làm sau khi kết thúc thời gian đào tạo nghề thì nên lựa chọn hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp. Nếu người học nghề chỉ muốn được đào tạo nghề để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thì nên lựa chọn thỏa thuận thực tập.

7. Kết luận

Bài viết là toàn bộ thông tin liên quan đến hợp đồng đào tạo nghề tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật mà Hoconline24h.com đã tổng hợp được. Hợp đồng đào tạo nghề là một công cụ quan trọng để doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định của pháp luật về hợp đồng đào tạo nghề để đảm bảo quyền lợi cho cả doanh nghiệp và người học nghề. Hy vọng những thông tin trong bài viết đã cung cấp cho bạn được nhiều kiến thức bổ ích. 

Tags:
Hành chính nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *