Giám đốc nhân sự là gì? Bản mô tả công việc giám đốc nhân sự chi tiết

Giám đốc nhân sự là người đứng đầu bộ phận nhân sự của một công ty, chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chiến lược, chính sách, quy trình và hoạt động liên quan đến quản lý, phát triển và chăm sóc nguồn nhân lực của công ty. Giám đốc nhân sự cũng là người tham mưu cho ban lãnh đạo về các vấn đề nhân sự, đại diện cho công ty trong các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận với các bên liên quan về nhân sự, giải quyết các khiếu nại, vi phạm, kiện tụng về nhân sự. Bài viết này sẽ mô tả công việc giám đốc nhân sự, quyền hạn, lộ trình và mức lương ở vị trí này nên nếu bạn quan tâm thì đừng bỏ qua nhé!

Vai trò của Giám đốc nhân sự trong doanh nghiệp

Giám đốc nhân sự có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp bởi vì họ:

– Là người lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự, là cầu nối giữa nhân viên và ban lãnh đạo, tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, hài hòa và thân thiện.

– Là người quan tâm đến giá trị con người, đảm bảo quyền lợi, sự hài lòng, sự gắn bó và sự phát triển của nhân viên, tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực, độc đáo và đặc trưng.

– Là người tìm hiểu, dự đoán và đáp ứng nhu cầu về nhân sự trong tương lai, định hướng và định vị nhân sự theo chiến lược kinh doanh của công ty, tìm kiếm và thu hút nhân tài, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên.

– Là người quyết định, đề xuất và thực hiện các chính sách, quy định, thủ tục về nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, lương thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, an toàn lao động,…

– Là người kết nối nhân viên với đơn vị sử dụng lao động, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan về nhân sự như công đoàn, cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng,…

– Là người phân tích, theo dõi và đánh giá hiệu quả và kết quả của các hoạt động nhân sự, báo cáo và cung cấp các thông tin, dữ liệu, thống kê về nhân sự cho ban lãnh đạo và các bên liên quan.

vai-tro-cua-giam-doc-nhan-su.jpg

Vai trò của Giám đốc nhân sự trong doanh nghiệp

Nhiệm vụ chính của Giám đốc Nhân sự

Trước khi tới với bản mô tả công việc giám đốc nhân sự, bạn cần biết nhiệm vụ của vị trí công việc này là lãnh đạo, quản lý, quan tâm tới giá trị con người, quyết định, kết nối nhân viên,… Chi tiết như dưới đây:

1. Lãnh đạo, quản lý

– Là người đứng đầu bộ phận nhân sự, giám đốc nhân sự phải lãnh đạo, quản lý, điều phối, giải quyết vấn đề, ra quyết định và giám sát các hoạt động của bộ phận nhân sự.

– Là người phụ trách các bộ phận chuyên môn trong nhân sự như tuyển dụng, lương thưởng và phúc lợi, hành chính, đào tạo và phát triển, giám đốc nhân sự phải hướng dẫn, hỗ trợ, đánh giá và phản hồi về kết quả hoạt động của các bộ phận này.

– Là người chịu trách nhiệm về nguồn nhân lực của công ty, giám đốc nhân sự phải lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các chiến dịch tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc và quản lý hồ sơ nhân viên.

– Là người tham mưu cho ban lãnh đạo về các vấn đề nhân sự, giám đốc nhân sự phải đề xuất, thuyết trình và tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định, thủ tục liên quan đến nhân sự.

vai-tro-lanh-dao-va-quan-ly.jpg

Vai trò lãnh đạo, quản lý

2. Quan tâm giá trị con người

– Là người quan tâm đến giá trị con người, giám đốc nhân sự phải đảm bảo quyền lợi, sự hài lòng, sự gắn bó và sự phát triển của nhân viên.

– Là người tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả, hài hòa và thân thiện, giám đốc nhân sự phải khuyến khích, động viên, truyền cảm hứng và tôn trọng nhân viên, xây dựng và duy trì một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực, độc đáo và đặc trưng.

– Là người giải quyết các khiếu nại, vi phạm, kiện tụng về nhân sự, giám đốc nhân sự phải xử lý các vấn đề này một cách công bằng, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, có thể đưa ra hành động kỷ luật khi cần thiết nhưng cũng phải biết khoan dung, linh hoạt và nhân đạo.

vai-tro-quan-tam-toi-gia-tri-con-nguoi.jpg

Quan tâm giá trị con người

3. Tìm hiểu, dự đoán về nghề nghiệp trong tương lai

– Là người tìm hiểu, dự đoán và đáp ứng nhu cầu về nhân sự trong tương lai, giám đốc nhân sự phải nắm bắt, phân tích và đánh giá xu hướng, thị trường, cơ hội và thách thức về nhân sự trong ngành nghề kinh doanh của công ty.

– Là người định hướng và định vị nhân sự theo chiến lược kinh doanh của công ty, giám đốc nhân sự phải xác định nhu cầu, tiêu chuẩn và mục tiêu về nhân sự cho từng vị trí, bộ phận, giai đoạn.

– Là người tìm kiếm và thu hút nhân tài, giám đốc nhân sự phải thiết kế, tiến hành và giám sát các chiến dịch tuyển dụng, sử dụng các kênh, phương tiện và công cụ hiệu quả để thông báo, quảng bá và thu hút ứng viên tiềm năng cho công ty.

– Là người đào tạo và phát triển năng lực nhân viên, giám đốc nhân sự phải lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các chương trình, khóa học, buổi hội thảo, hội nghị đào tạo và phát triển cho nhân viên, theo dõi và đánh giá hiệu quả và kết quả của các hoạt động này.

vai-tro-tim-hieu-va-du-doan-nghe-nghiep.jpg

Tìm hiểu, dự đoán về nghề nghiệp trong tương lai

4. Quyết định

– Là người quyết định, đề xuất và thực hiện các chính sách, quy định, thủ tục về nhân sự, giám đốc nhân sự phải có tư duy chiến lược, phân tích, tổng hợp và đưa ra các quyết định phù hợp, hợp lý và kịp thời cho các vấn đề nhân sự.

– Là người đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật, giám đốc nhân sự phải có kiến thức vững vàng về các luật, quy định, chính sách liên quan đến nhân sự như luật lao động, luật thuế, luật bảo hiểm, luật an toàn lao động,…

– Là người giải quyết các khiếu nại, vi phạm, kiện tụng về nhân sự, giám đốc nhân sự phải có kỹ năng xử lý xung đột, giải quyết vấn đề, đàm phán, thuyết phục, có thể đưa ra hành động kỷ luật khi cần thiết nhưng cũng phải biết khoan dung, linh hoạt và nhân hậu.

vai-tro-quyet-dinh.jpg

Vai trò quyết định của giám đốc nhân sự

5. Kết nối nhân viên với đơn vị sử dụng lao động

– Là người kết nối nhân viên với đơn vị sử dụng lao động, giám đốc nhân sự phải có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, hợp tác, làm việc nhóm, xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan về nhân sự như công đoàn, cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng,…

– Là người đại diện cho công ty trong các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận về nhân sự, giám đốc nhân sự phải có kỹ năng trình bày, thuyết trình, báo cáo, thể hiện được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và lợi ích của công ty, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công ty.

– Là người hỗ trợ các hoạt động, sự kiện, chương trình liên quan đến nhân sự, giám đốc nhân sự phải có kỹ năng tổ chức, kế hoạch hóa, thực hiện, kiểm soát, đánh giá công việc, đảm bảo các hoạt động này diễn ra một cách hiệu quả, chất lượng và an toàn.

ket-noi-nhan-vien-voi-don-vi-su-dung-lao-dong.jpg

Kết nối nhân viên với đơn vị sử dụng lao động

6. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 – Là người xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giám đốc nhân sự phải có tầm nhìn, sáng tạo, đổi mới và truyền cảm hứng, tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực, độc đáo và đặc trưng, phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và mục tiêu của công ty.

– Là người truyền đạt văn hóa doanh nghiệp, giám đốc nhân sự phải có kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện và thuyết phục, giúp nhân viên hiểu, chấp nhận và tuân thủ các giá trị, nguyên tắc, chuẩn mực và quy tắc ứng xử của công ty.

– Là người duy trì văn hóa doanh nghiệp, giám đốc nhân sự phải có kỹ năng giám sát, kiểm tra, đánh giá và phản hồi, khuyến khích, khen thưởng và kỷ luật nhân viên, đảm bảo nhân viên tuân thủ và thể hiện văn hóa doanh nghiệp trong mọi hoạt động.

xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep.jpg

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Mô tả công việc Giám đốc Nhân sự

Ở phần này, chúng tôi sẽ mô tả công việc giám đốc nhân sự, kpi và kỹ năng vị trí này yêu cầu. 

1. Yêu cầu công việc

– Bằng Cử nhân trở lên ngành quản trị nhân lực, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan

– Nắm rõ thị trường lao động, có những mối quan hệ đặc biệt với những nhà cung cấp nhân sự

– Hiểu biết đầy đủ về cách tổ chức hoạt động để đạt được mục tiêu

– Nắm vững bộ luật Lao động, luật Thuế TNCN, luật BHYT, BHXH, có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực.

– Thành thạo các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực và các kinh nghiệm thực tiễn

– Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự với các vị trí tương đương

– Có kinh nghiệm triển khai các chiến lược, kế hoạch Nhân sự (chiến lược Nhân sự, kế hoạch Đào tạo, Chính sách – Quy chế trong doanh nghiệp) ngắn và dài hạn.

– Kiến thức về phân tích dữ liệu và báo cáo

– Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo tuyệt vời

– Kỹ năng giao tiếp xuất sắc

– Có lương tâm nghề nghiệp và giữ bí mật thông tin doanh nghiệp.

yeu-cau-cong-viec-cho-giam-doc-nhan-su.jpg

Yêu cầu công việc

2. Yêu cầu về KPI của giám đốc nhân sự

– Đạt được các chỉ tiêu về số lượng, chất lượng và thời gian tuyển dụng nhân sự theo kế hoạch

– Đạt được các chỉ tiêu về hiệu quả và kết quả của các hoạt động đào tạo và phát triển nhân sự

– Đạt được các chỉ tiêu về mức độ hài lòng, gắn bó và trung thành của nhân viên

– Đạt được các chỉ tiêu về mức độ tuân thủ các quy định nội bộ và pháp luật của nhân viên

– Đạt được các chỉ tiêu về mức độ giải quyết các khiếu nại, vi phạm, kiện tụng về nhân sự

– Đạt được các chỉ tiêu về mức độ hợp tác và hỗ trợ của các bên liên quan về nhân sự

– Đạt được các chỉ tiêu về mức độ thể hiện và duy trì văn hóa doanh nghiệp của nhân viên

yeu-cau-kpi-cua-giam-doc-nhan-su.jpg

Yêu cầu về KPI của giám đốc nhân sự

3. Yêu cầu về kỹ năng

– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, xử lý xung đột, làm việc nhóm.

– Kỹ năng tổ chức, kế hoạch hóa, thực hiện, kiểm soát, đánh giá công việc.

– Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, trình bày dữ liệu.

– Kỹ năng sử dụng máy tính, internet, các phần mềm văn phòng, các phần mềm quản lý nhân sự.

– Kỹ năng nắm bắt, hiểu và đáp ứng nhu cầu, mong muốn, kỳ vọng của nhân viên và công ty về nhân sự.

– Kỹ năng tư duy chiến lược, phân tích, tổng hợp và đưa ra quyết định.

– Kỹ năng trình bày, thuyết trình, báo cáo, thể hiện tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và lợi ích của công ty.

– Kỹ năng sáng tạo, đổi mới và truyền cảm hứng, tạo ra một nền văn hóa doanh nghiệp tích cực, độc đáo và đặc trưng.

yeu-cau-ky-nang-cua-giam-doc-nhan-su.jpg

Yêu cầu về kỹ năng của giám đốc nhân sự

Quyền hạn của giám đốc nhân sự

– Quyền đề xuất, tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định, thủ tục liên quan đến nhân sự.

– Quyền lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, lương thưởng, phúc lợi, bảo hiểm, an toàn lao động,…

– Quyền giám sát, hướng dẫn, đánh giá và phản hồi về kết quả hoạt động của bộ phận nhân sự và các bộ phận chuyên môn trong nhân sự.

– Quyền tham mưu, báo cáo và cung cấp các thông tin, dữ liệu, thống kê về nhân sự cho ban lãnh đạo và các bên liên quan.

– Quyền xử lý, giải quyết và đưa ra hành động kỷ luật cho các khiếu nại, vi phạm, kiện tụng về nhân sự.

– Quyền kết nối, hợp tác, đàm phán và ký kết các giao dịch, hợp đồng, thỏa thuận với các bên liên quan về nhân sự như công đoàn, cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng,…

– Quyền xây dựng, truyền đạt và duy trì văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên.

quyen-han-cua-giam-doc-nhan-su.jpg

Quyền hạn của giám đốc nhân sự

Lộ trình trở thành Giám đốc Nhân sự

– Bước 1: Có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan. Bằng cấp cao hơn sẽ là một lợi thế cho ứng viên.

– Bước 2: Tích lũy kinh nghiệm làm việc trong các vị trí nhân sự khác nhau từ nhân viên, trưởng nhóm, trưởng phòng đến phó giám đốc nhân sự. Kinh nghiệm làm việc trong các công ty lớn, đa quốc gia hoặc trong ngành nghề liên quan sẽ là một điểm cộng.

– Bước 3: Trau dồi kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán, phân tích, quyết định, sáng tạo, đổi mới và truyền cảm hứng. Ngoài ra, cần cập nhật liên tục các kiến thức về nhân sự, pháp luật, thị trường, xu hướng và công nghệ.

– Bước 4: Tạo dựng tầm ảnh hưởng, uy tín và mối quan hệ tốt đẹp với các bên liên quan về nhân sự như ban lãnh đạo, nhân viên, công đoàn, cơ quan nhà nước, đối tác, khách hàng,… Đồng thời, phải thể hiện được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị và lợi ích của công ty.

lo-trinh-tro-thanh-giam-doc-nhan-su.jpg

Lộ trình trở thành Giám đốc Nhân sự

Giám đốc nhân sự lương bao nhiêu?

Tính tới năm 2023, trong ngành Quản trị nhân lực, hai vị trí việc làm có mức lương cao nhất là Giám đốc khu vực và Giám đốc nhân sự. Mức lương hàng tháng của Giám đốc khu vực có thể dao động từ 25 triệu đến 80 triệu đồng. Còn Giám đốc nhân sự thì có thể kiếm được tới 100 triệu đồng mỗi tháng. 

Kết luận

Trên đây là bản mô tả công việc giám đốc nhân sự chi tiết. Có thể nói, giám đốc nhân sự là một vị trí quan trọng và có vai trò chiến lược trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm về việc quản lý, phát triển và chăm sóc nguồn nhân lực của công ty. Để trở thành một giám đốc nhân sự, bạn cần có bằng cấp, kinh nghiệm, kỹ năng và tầm ảnh hưởng phù hợp. Mức lương của giám đốc nhân sự cũng khá cao, phản ánh mức độ đóng góp và trách nhiệm của họ. Nếu bạn đang quan tâm đến vị trí này, hãy chuẩn bị kỹ càng và theo đuổi ước mơ của mình. Chúc bạn thành công! 

Chia sẻ

Đánh giá :

Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *